Aktuality

Třídička stravenek a bankovek

Představujeme nový multifunkční stroj, který umožňuje načítat čárové kódy ze stravenek (tiketů) a umí třídit stravenky podle zadaného kritéria, ...
4. 2. 2018
více

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

Počítačka stravenek

Počítačka stravenek je zařízení, které v sobě sdružuje počítací stroj tiketů, lístků nebo bankovek a rychlý snímač čárového kódu. Toto zařízení slouží pro rychlé načtení čárového kódu umístěného na jednotlivých stravenkách různých stravenkových společností (v praxi se používá pro načítání stravenek společností Le Cheque Dejeuner, Edenred, Sodexo, DOXX, Vaša Slovensko). Po načtení dávky stravenek se v aplikačním software vyhodnotí jednotlivé čárové kódy do tzv. „kontrolní výčetky“. Ta obsahuje součty načtených stravenek v jednotlivých nominálních hodnotách setříděných po jednotlivých společnostech. Kromě souboru s kontrolní výčetkou je na závěr vytvořen ještě další soubor, který obsahuje kódy všech načtených stravenek. Tento soubor je možno dále zpracovávat ve vlastní externí aplikaci.

Zařízení je kompaktní, mobilní a k počítači se připojuje pomocí sériového rozhraní RS232 (COM1 nebo COM2), příp. pomocí převodníku RS232/USB.
Počítačka GMS-1000K je ve výrobě kalibrována pro rychlost načítání 1000 stravenek/minutu.

Při nepřečtení poškozeného čárového kódu stravenky, nebo v případě chybně vyhodnoceného kódu se počítačka zastaví a obsluha může vadnou stravenku vyjmout ze stohovače. Pracoviště je možno doplnit ještě ruční čtečkou čárového kódu, která je připojena přes klávesnicový vstup počítače. Pak tyto poškozené nepřečtené stravenky je možno do aplikace načíst ručním způsobem, případně zadat číselný kód z klávesnice.

Počítačka provádí kontrolu výšky (kratšího rozměru) a tloušťky stravenky. Spolehlivě najde mezi stravenkami kus, který se liší výškou od první vložené stravenky.

Další použití počítačky může být při počítání bankovek. V obslužném software se pomocí ikony vypne funkce čtení čárového kódu a počítačka může pracovat v režimu počítání bankovek.