Aktuality

Třídička stravenek a bankovek

Představujeme nový multifunkční stroj, který umožňuje načítat čárové kódy ze stravenek (tiketů) a umí třídit stravenky podle zadaného kritéria, ...
4. 2. 2018
více

Kontakt

 • +420 577 343 688
 • info@camo.cz

Software

Základní rysy aplikačního programu GMS5810

Příjem dat

 • Příjem načteného čárového kódu ze sériového portu s on-line výstupem na obrazovku.
 • Uložení načtených kódů do souboru s přednastaveným názvem a typem.
 • Možnost otevřít již načtený soubor a dále doplnit dalším načítáním stravenek.

Výstupy

 • Kontrolní výčetka - v průběhu načítání umožňuje zobrazit např. kontrolu části dávky (jednoho vydavatele).
 • Tisk výčetky pro stravenkovou společnost.
 • Export dat do originální výčetky stravenkové společnosti.
 • Tisk výčetky za všechny vydavatele (stravenkové společnosti).

Servisní funkce

 • Nastavení datových adresářů.
 • Nastavení hlavičky pro výstupní tiskový formulář.
 • Zobrazení a nastavení posledního zpracovaného souboru (další start programu automaticky nabídne o 1 vyšší).
 • Nastavení komunikačního protokolu pro sériové rozhraní.
 • Nastavení kontroly platnosti stravenek.
 • Nastavení automatických funkcí aplikace (smazání duplicitních kódů, aut. generování výstupního souboru apod.).