Aktuality

Třídička stravenek a bankovek

Představujeme nový multifunkční stroj, který umožňuje načítat čárové kódy ze stravenek (tiketů) a umí třídit stravenky podle zadaného kritéria, ...
4. 2. 2018
více

Chybová hlášení

Hledání závad

Vítejte na stránce věnované problémům. Skončili jste zde a nejspíš potřebujete pomoc. Vaše zařízení nepočítá přesně, ukazuje špatné hodnoty a nebo zkrátka nepočítá vůbec. Chybové hlášení na Vás vyskakují sotva stisknete tlačítko. Jsme tu, abychom Vám pomohli. A řešení problému je možná jednodužší, než si myslíte.

Nejdříve ze všeho se nám dovolte omluvit za nepříjemnosti a frustraci způsobené s používáním našeho produktu. Snažíme se dělat to nejlepší, aby naši zákazníci obdrželi kvalitní produkt i servis. Přistupujeme ke každému kusu individuálně a testujeme jej individuálně před expedováním. Nicméně po určitém čase se může stát, že se nějaká ta porucha objeví. Je to dáno přiřozenou poruchovostí, která se po čase užívání může projevit. Stejně jako u jiných elektronických/mechanických zařízení. Abyste závadám předešli, doporučujeme řádnou údržbu svého přístroje. Camo nabízí pravidelný authorizovaný servis zkušeným technikem zahrnující např. čištění sensorů, nastavení přítlakového kolečka a dalších běžných věcí k zajištění hladkého chodu a dlouhé životnosti našich produktů.

Zde nabízíme seznam chybových hlášení, se kterými se můžete setkat. Pomůžou Vám udělat lepší představu o tom, co je kde špatně a jak se toho zbavit. Někdy můžete přijít do styku s chybou, která přetrvává a přitom řešení může být tak snadné. Ať už máte zvýšenou nepřesnost čtení, špatně kalibrované přítlakové kolečko nebo jen nečitelné kódy na stravenkách - zde je seznam nejběžnějších chybových hlášení.

GMS-1000K

Er2

Odchylka rotace motoru

Okolnosti detekce

 • Zastavení stroje z důvody chyby čtení(NO READ). Skener nebyl schopný přečíst čárový kód, stravenka nebyla načtena.

Řešení

 • Vyjměte poslední 3 stravenky ze spodního stohovače a vložte zpět do horního podavače. Stiskněte RESTART pro opětovné čtení. V případě, že problém přetrvává, zkontrolujte, zda čárový kód není poškozen či nějak deformován/zašpiněn. Pakliže je čárový kód poškozený a nelze přečíst, přidejte tento kupon do dávky manuálně.
EJ

Uváznutá bankovka/stravenka

Okolnosti detekce

 • Stravenka zůstala zachycena v počítačce.

Řešení

 • Vyjměte stravenky z podavače, ODPOJTE ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ a poté odklopte horní kryt podavače. Nyní je možné odstranit zaseklou stravenku. Poté vložte tuto stravenku zpět na podavač, zavřete kryt a stiskněte restart.
Ed

Průchod zdvojených tiketů

Okolnosti detekce

 • Byly detekovány zdvojené tikety. Je podežření, že prošly 2 stravenky najednou.

Řešení

 • Zkontrolujte stravenky v podavači i ve stohovači. Tlačítkem RESTART smažte chybové hlášení a začněte nové počítání.
EH

Neúplná stravenka / tiket

Okolnosti detekce

 • Byla detekována neúplná, přetržená nebo stravenka ve špatné poloze.

Řešení

 • Zkontrolujte stravenky v podavači i ve stohovači. Tlačítkem RESTART smažte chybové hlášení a začněte nové počítání.
EC

Zřetězené tikety

Okolnosti detekce

 • Byli detekovány dvě nebo více zřetězených tiketů

Řešení

 • Zkontrolujte stravenky v obou zásobnících. Tlačítkem RESTART smažte chybové hlášení a začněte nové počítání.
Eo

Překročení dávky

Okolnosti detekce

 • Překročení nastavené velikosti dávky.
 • Nestandardní stravenka ve svazku

Řešení

HP

Senzor podavače nedetekoval žádné stravenky/bankovky

Okolnosti detekce

 • Stravenky byly špatně vloženy do podavače nebo je prázdný podavač.
 • Auto-start senyor je znečištěný.

Řešení

 • Znovu vložte stravenky do zásobníku a akci opakujte.
 • Vypněte přístroj a zaznamenejte zobrazený kód chyby. Použijte štetec a vyčistěte části indikované chybovým kódem.
St

Tikety ve stohovači

Okolnosti detekce

 • Stroj nepočítá, protože nějaké stravenky zůstávají ve stohovači.

Řešení

 • Vyjměte stravenky ze stohovače a akci opakujte.
CL1-CL5

Čištění sensoru

Okolnosti detekce

 • Jeden nebo více senzorů jsou znečištěny a potřebují čištění.

Řešení

 • Vypněte stroj a vyčistěte štětcem části indikované chybovým kódem.
dd, dd2

Rozdílná hodnota tiketů

Okolnosti detekce

 • Smíšené stravenky různých rozměrů v dávce. Rozdíl šířky první stravenky a šířky druhé stravenky je větší než nastavená prahová hodnota.
 • Detekce nestandardních stravenek.

Řešení

 • Zkontrolujte poslední jednu nebo dvě stravenky v zásobníku.
 • Zkontrolujte všechny stravenky v počítačce a spočtěte je znovu.

Funkci doporučujeme mít vždy aktivovanou(kontrolka DD svítí červeně). Jinak počítačka rozměry neměří a jinou nominální hodnotu nepozná.

 • K zapnutí funkce stiskněte tlačítko DD a rozsvítí se červená kontrolka(k vypnutí stiskněte tlačítko znovu).
 • Při průchodu stravenky jiného rozměru, než je první stravenka v balíčku, se počítačka zastaví a ohlásí dd2, což znamená, že předposlední stravenka měla jiný rozměr.Dvě poslední stravenky se přitom do spočítaných stravenek nezapočítají.
En

Chyba detekce

Okolnosti detekce

 • Nelze detekovat rozměr.
 • Nestandardní stravenky v počítačce

Řešení

 • Zkontrolujte všechny stravenky v počítačce a spočtěte je znovu.
ES

Detekce zkosené stravenky

Okolnosti detekce

 • Byla detekována zkosená stravenka.

Řešení

 • Zkontrolujte všechny stravenky v počítačce a spočtěte je znovu.
EF1-EF2

Silné světlo

Okolnosti detekce

 • Vnější osvětlení je příliš silné.

Řešení

 • Změňte umístění počítačky tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu osvětlení.

PROSÍM ČTĚTE: ODŠROUBOVÁNÍM A OTEVÍRÁNÍM TĚLA, DOTÝKÁNÍM ELEKTRONICKÝCH KOMPONENT A NESPRÁVNÝM ZACHÁZENÍM VÁM ZANIKÁ ZÁRUKA A MŮŽE ZPŮSOBIT NEFUNKČNOST, ZKRAT NEBO I TRVALÉ POŠKOZENÍ. MĚJTE NA PAMĚTI ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PŘI MANIPULACI S PŘÍSTROJEM.